Muziektherapie

Muziektherapie is een krachtige kunstzinnige therapievorm. De werking is vaak zeer direct en diep. Het aangrijpingspunt is dat wat we de ziel zouden kunnen noemen. Van daar uit kunnen het denken, het voelen en het willen/handelen bereikt worden. Of anders gezegd: het hoofd, het hart en de handen. Muziektherapie kan een eventueel verstoorde balans daartussen helpen herstellen. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen of "muzikaal te zijn". Ook, misschien wel juist,  mensen die zichzelf niet muzikaal vinden kunnen baat hebben bij muziektherapie. Een keur aan instrumenten, waaronder de stem, kan ingezet worden.

Het traject dat iemand gaat beslaat 7 tot 14 sessies van 45 minuten per week. Uitgangspunt is meestal het bespelen of beluisteren van een instrument dat aansluit bij de situatie van de cliënt bij binnenkomst. Gaandeweg wordt toegewerkt naar het doel dat cliënt en therapeut gesteld hebben. Dit kan verandering van instrument en/of manier van spelen inhouden. Aan de speelwijze van de cliënt neemt de therapeut waar op welk punt de balans verstoord is. Daar wordt de volgende oefening op afgestemd.
Na 7 sessies wordt een tussentijdse balans opgemaakt. Zijn de vorderingen naar teveredenheid? Naderen we het doel? Moet het doel worden bijgesteld? Na 14 sessies wordt een pauze ingelast.
Er wordt uitsluitend met akoestische instrumenten gewerkt, zoals chrotta, cornamuse, djembé, bamboefluit,  psalter, lier, didgeridoo, klankschalen, bronzen en ijzeren gongen en staven en dunduns. Het zijn vaak oude, eenvoudige instrumenten uit periodes dat heelheid, verbinding met de oorsprong, vanzelfsprekender was dan nu. Deze instrumenten kunnen behulpzaam zijn bij het opnieuw op een eigentijdse manier contact te maken met die oorsprong, zowel in als buiten jezelf. Er zijn ook instrumenten bij die opnieuw vanuit dit inzicht zijn vormgegeven.

Mijn specialismen zijn verslavingsproblematiek, de therapeutische toepassingen van de djembé en stembevrijding.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op Antroposofische Grondslag en tevens van de Federatie voor Antroposofische Gezondheidszorg. Sectretariaat NVKToag, p/a Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), Postbus 839, 3700 AV Zeist, Tel: 030-6945544, e-mail: secretariaat@kunstzinnigetherapie.nl. Of mijn therapieën vergoed worden hangt af van de verzekeraar.

Het tarief voor individuele therapie bedraagt sinds 2005 € 30,00 per half uur, € 40,00 per 3 kwartier en € 50,00 voor een uur. Groepssessies van 1½ uur (maximaal 6 personen) kosten € 30,00 per persoon. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

lees meer (artikelen over muziektherapie)

naar de top