Muziektheater

In de muziektheaterprojecten werk ik samen met Zegert de Zeeuw van JANUStheaterwerk en MOMOtheaterwerkplaats. De werkwijze is ontstaan bijmuziektheater Arta 2 Stichting Arta, een landelijke instelling voor projecten in de verslaafdenzorg (inmiddels onderdeel van Lievegoed Antroposofische Zorg). De manier van kunstzinnig werken die Zegert en ik op Arta ontwikkeld hebben zou in het kort gekenschetst kunnen worden als 'ontmoetingen in het beeld'. Op de pagina's teambuilding en klankimprovisatie ga ik hier verder op in.

Karmaconferentie 2008 (foto: Floris de Ridder)De grootste productie die onder onze leiding tot stand kwam, was Het Hemelknakenrijk, een theatervoorstelling die het wezen van/achter de verschillende verslavingen beleefbaar maakt. Hiermee hebben we, in het kader van voorlichting, gespeeld op een aantal Vrije Scholen voor voortgezet onderwijs, voor Stichting De Levensboom in Zeist en in het Goetheanum in Dornach, Zwitserland.

Als tweede noem ik de presentatie van onze werkwijze op de Heilpedagogische Conferenties (van het HeilPedagogisch Verbond, nu NVAZ) die in de herfst van 1997 en 2001 in Bosch en Duin en Driebergen plaats vonden. De 'ontmoeting in het beeld' werd hier gerealiseerd met een groep van ongeveer 200 deelnemers.

Daarnaast hebben we met groepen Arta-bewoners tal van projecten gerealiseerd. De resultaten hiervan zijn in eigen kring en in bevriendeKarmaconferentie 2008 (foto: Floris de Ridder) scholen en instellingen uitgevoerd.

In oktober 2008 heb we voor de Antroposofische Vereniging muziektheaterscènes gerealiseerd voor de Karmaconferentie. Doel was: het beleefbaar maken van karma in het dagelijkse leven. Manjo Joosten en Marianna van Asperen: toneel, Jaap van de Weg: achtergrond, Zegert de Zeeuw: artistieke leiding, regie, Paul de Ridder (muzikale leiding) en Sandra van Dijk: muziek.

Muziektheater kan gerealiseerd worden in bedrijven of instellingen als langer lopend project of als losse workshop(s). Het kan als kunstzinnige activiteit op zichzelf in het kader van bijvoorbeeld teambuilding of er kan aan verderliggende doelen gewerkt worden in trainingen of therapie. Neem contact op over de mogelijkheden.

JANUStheater
Tot juli 2012 kon op Lievegoed Antroposofische Zorg het JANUStheater worden gevolgd, een deeltijdbehandeling van een dagdeel per week met muziektheater als brug naar maatschappelijke re-integratie na het overwinnen van een verslavings- en/of psychiatrisch probleem. Vanaf januari 2013 starten nieuwe re-integratietrajecten. Kijk op de JANUS website: www.janustheaterwerk.com voor de laatste updates. 

Karmatheater
Op 2 en 3 oktober 2009 vond de 3e karmaconferentie plaats in Driebergen met de muziektheatervoorstelling Judith en Frank. In de periode februari-april 2010 werd deze op verschillende plaatsen gespeeld. Een doorstart van het Karmatheater is niet bij voorbaat uitgesloten.

Euritmie ensemble CurachCurach - Amduat, Het Verborgen Uur Van De Zon
In 2012 is Amdoeat, het verborgen uur van de zon, gespeeld, een euritmievoorstelling van Curach, o.l.v. Chantal Heideman. De muziek is geschreven door Ingrid Deij en wordt uitgevoerd door AnnaMaria van Keulen: hobo, Jannemijn Visser en Paul de Ridder: slagwerk.
Chantal Heijdeman - Ishtar

In 2013/14 speelde Chantal Heijdeman de euritmie solovoorstelling Ishtar. Wederom met muziek van Paul de Ridder en Jannemijn Visser. Verder met cellostukken door Guus Fabius. We hebben de voorstelling in Bonn, Moskou Dornach (CH) gespeeld.

In 2016 speelde Curach Aedemtocht, de Reis van de Argonauten. Behalve muziek van Paul de Ridder en Jannemijn Visser speelde Brian Lamb pianostukken van Shostakovich.Curach - Aedemtocht, De Reis Van De Argonauten

Op dit moment wordt gerepeteerd voor een nieuw stuk, waarvan een deel op 22 april 2017 gespeeld zal worden in Bonn. De muziek van Jannemijn en Paul de Ridder gaat de van instant composing naar een vaste vorm.

naar de top