home | djembé | zang | klankimprovisatie | teambuilding | trainingen | muziektherapie | contact/info | sitemap

Verbinding

Met djembé of zingen verbinding maken

 

Kobadji busVerbinding maken met de mensen om je heen, met jezelf of met specifieke leerdoelen of leervragen. We komen met een bus vol djembés of we brengen alleen een piano of gitaar mee om het zingen te begeleiden. 25-jarig huwelijk Evelyn & Jacques

Onze competentie is om met muziek de verlangde verbinding tot stand te helpen brengen. Je kunt eindeloos blijven praten, wij bieden de mogelijkheid het te gaan doen, in een veilige setting, stap voor stap. En of het nu gaat om een huwelijksfeest waar de gasten elkaar nog niet kennen of om een gerichte bedrijfstraining waar met iedere deelnemer een persoonlijk ontwikkelingstraject gegaan wordt, het doel blijft steeds verbinding maken. Kobadji realiseert dit stapsgewijs met speelse humor.

Klik door op djembé, zang, teambuilding, trainingen, percussie spektakel, stembevrijding of speciale projecten. Of bel met Paul de Ridder: 06 52471145

naar de top